Sociaal en emotionele ontwikkeling

De sociaal en emotionele ontwikkeling verloopt per kind anders. Op de Kwadraatafdeling werken we met KiVa. KiVa is een Fins woord dat betekent leuk of fijn. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisschool. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal en emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Verder wordt op de Kwadraatafdeling veel gewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamde 'groeimindset'. Dit gebeurt door middel van (prenten)boeken en het inzetten op het leren omgaan met de leerkuil, zie afbeelding.

Tijdens het vak filosofie richten we ons op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld waarbij we nadenken hoe het komt dat je denkt zoals je denkt. Filosofie doen we samen: samen nadenken, samen analyseren van gedachten, samen bekijken hoe gedachten kunnen verschillen van anderen en samen nadenken over speculatieve vragen.

Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!