Daarom Kwadraat

Kwadraatonderwijs is voor kinderen die op cognitief gebied meer kunnen. Alle scholen van Accrete zijn Kwadraatscholen en dat betekent dat er op alle kindcentra voldoende kennis en mogelijkheden zijn om kinderen die bovengemiddeld presteren of hoogbegaafd zijn te helpen. Naast speciale programma’s zijn er plusklassen en specifiek opgeleide leerkrachten. Voor sommige hoogbegaafde kinderen is dit nog niet genoeg. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen is de Kwadraatafdeling geschikt. Hier volgen ze fulltime, dus van maandag tot en met vrijdag, onderwijs dat is aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

De Kwadraatafdeling hoort bij een reguliere school, maar heeft een ‘status aparte’. De bestuurs commissie arrangeren (BCA) bekijkt of een aangemeld kind past op deze afdeling. Op de Kwadraatafdeling wordt gepersonaliseerd christelijk onderwijs gegeven. De afdeling heeft een regionale functie.

Kwadraat actueel

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief of meld je direct aan voor de nieuwsbrief met actueel nieuws over Kwadraatafdeling Steenwijk.

Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!