Media en ICT

We leven in een ‘digitale wereld’. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen van jongs af aan op een verantwoorde manier mediawijs worden gemaakt.

De kinderen op de Kwadraatafdeling werken op hun device met verschillende programma’s. Voor het rekenonderwijs wordt gebruik gemaakt van Math en Rekentuin. Voor taal en spelling is er oefensoftware beschikbaar om woordenschat, spelling categorieën, grammatica en werkwoorden te oefenen. Het leren schaken gebeurt naast het schaakbord ook digitaal via Chessity.

Naast de digitale programma’s wordt de kinderen geleerd op een verantwoorde manier om te gaan met media. Eén week per jaar is er een speciale mediawijsheid week, waarin elk jaar een ander onderdeel op het gebied van mediawijsheid onder de aandacht van de kinderen wordt gebracht.

Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!