Gepersonaliseerd onderwijs

Op de Kwadraatafdeling zitten groep 3-8 in een dubbele grote ruimte. We werken met kleine groepjes kinderen en er zijn verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, onderzoeken, studeren en leren. We geloven in gepersonaliseerd onderwijs: niet alleen de lesstof moet bij een kind passen, maar ook de wijze van aanbieden moet zo veel mogelijk aansluiten op de manier van leren van het hoogbegaafde kind. Gepersonaliseerd werken betekent niet dat een kind uitsluitend via een device (computer) leert of altijd alleen werkt. Er wordt juist veel samengewerkt waarbij er wisselende groepjes kunnen zijn. We zijn groot voorstander van leren van elkaar.

Dat past goed bij de Kernconcepten waar wij mee werken. De thema’s binnen de kernconcepten richten zich op de maatschappij, op science en vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs zitten ook verweven in deze kernconcepten. Kinderen leren inzichten te ontwikkelen in de maatschappij en de natuur en wereld om ons heen. Voorbeelden van Kernconcepten zijn: binding en samenleving, communicatie, macht en bestuur, materie, energie en kracht en groei en leven.

Tijdens het werken binnen de kernconcepten is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng, talentontwikkeling en leren leren.

Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!