Een dag op de kwadraatafdeling

Een dag op de Kwadraat is verdeeld in drie blokken: Basiswerk, Kwadraatwerk en Wortelwerk.

  1. Dagelijks wordt gewerkt aan het blok Basiswerk. Hierin zit het werken aan de kerndoelen voor het basisonderwijs.
  2. In het blok Kwadraatwerk vallen de aanvullende verrijkende opdrachten per vakgebied en de aanvullende vakken zoals, kernconcepten, filosofie, schaken, muziek en vreemde talen.
  3. In het blok Wortelwerk wordt, rekening houdend met mindset, executieve functies, breinologie en persoonlijke effectiviteit gewerkt aan een vakoverstijgend project. Dit kan een Kwadraatbreed project zijn rond een bepaald thema, maar er kan ook een individueel of kleinschaliger project zijn. De coachgesprekken vinden altijd plaats tijdens het blok Wortelwerk. Coaching is een belangrijk onderdeel van Wortelwerk.
Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!