Hoogbegaafdheid

Genoeg hoogbegaafde kinderen kunnen zich redden in het regulier onderwijs waarbij zaken worden ingezet als gespecialiseerde leerkrachten, aangepaste programma’s, plusklassen en samenwerkingen met het middelbare onderwijs. Voor sommige hoogbegaafde kinderen zijn deze aanpassingen echter onvoldoende. Soms kan een school een bepaalde aanpassing niet of onvoldoende geven. Deze hoogbegaafde kinderen kunnen dan problemen ontwikkelen op sociaal, emotioneel of cognitief gebied. Er zijn ook hoogbegaafde kinderen die letterlijk ziek worden van een niet-passende school. Faalangst, verlies van motivatie, onderpresteren en concentratieproblemen zijn onderwerpen die we veel van onze binnenkomende leerlingen horen.

Mocht uw kind vastlopen op zijn of haar eigen school en mochten alle aanpassingen in benadering, gebruik van lesmateriaal of deelname aan een plusklas onvoldoende zijn (of niet aanwezig op uw school), dan kunt u uw kind aanmelden bij de Kwadraatafdeling. Hier vindt u meer informatie over de aanmeldingsprocedure (link naar pagina met aanmeldingsprocedure). De Bestuurscommissie Arrangeren van Accrete bepaalt welke kinderen worden toegelaten. De hulpvraag van het kind staat hierbij centraal.

De Kwadraatafdeling heeft de ambitie om het expertisecentrum te worden voor hoogbegaafdheid voor de scholen in de regio.

Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!