Executieve vaardigheden

Executieve functies zijn de basisvaardigheden om taken uit te voeren. Ze maken het mogelijk om zonder al te veel problemen om te gaan met de kansen en uitdagingen die het dagelijks leven ons geeft. Bijvoorbeeld je gedrag goed organiseren zodat je uiteindelijk toch op tijd op voetbal komt, dat proefwerk niet over het hoofd zien, niet huilen als een speelafspraak verplaatst moet worden, enzovoort.

Het gaat bij executieve functies om het volgende:

• Responsinhibitie
• Werkgeheugen
• Emotieregulatie
• Flexibiliteit
• Volgehouden aandacht
• Taakinitiatie
• Planning/prioriteren
• Organisatie
• Timemanagement
• Doelgericht gedrag
• Metacognitie

Kortom: de executieve functies omvatten zo’n beetje alle vaardigheden die een kind nodig heeft om aan de eisen te kunnen voldoen die op school, thuis en onder vrienden aan hem of haar worden gesteld. Dankzij deze functies kun je strategieën bedenken, een stapsgewijze aanpak volgen, effectief reageren op problemen en veranderingen, en ondertussen het einddoel in de gaten houden. Dankzij deze functies kun je keuzes maken, starten of stoppen met een activiteit en focussen op belangrijke zaken. Deze functies geven je het vermogen je impulsen te beheersen, feedback te evalueren, je aan te passen of te herstellen, te besluiten hoe en wanneer je reageert, enzovoort. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker naarmate het kind opgroeit. Uiteindelijk zijn ze van belang voor een geslaagd volwassen leven.

Door middel van Psycho-educatie kun je het zelfinzicht van kinderen vergroten. Binnen de kwadraatafdeling wordt gewerkt met de autometafoor. Wat zijn executieve functies? Waarom zijn ze belangrijk? Welke heb je al goed ontwikkeld en waar wil je beter in worden?

De autometafoor geeft je een gemeenschappelijk en positieve taal om over deze functies te praten. Daar waar nodig kun je executieve functies ondersteunen, trainen en oefenen, zodat de zelfregulering van kinderen vergroot en ze beter tot zelfstandig werken komen.

De executieve functies zijn binnen de Kwadraatafdeling verdeeld over drie hoofdgroepen: Leren Leven, Leren Leren en Leren Denken. Binnen deze drie hoofdgroepen is een verdeling gemaakt van Leergebied Overstijgende Onderwijs Doelen, de zogenaamde LOODdoelen. De kinderen vullen halfjaarlijks de LOODlijst in, waarna er met de leerkracht en ouders gekozen wordt welke drie leerdoelen gekozen wordt om aan te werken. De coaching is wekelijks gericht op één of meer van deze doelen.

Kwadraatonderwijs, voor
hoogbegaafde kinderen!